Gratis taboe chat

Bescherming van hogere waarden en daarmee van de vrijheid.We zijn geneigd om onszelf te beschouwen als vrije, autonome en rationele individuen, die geheel zelfstandig onze keuzes maken.

Vrijwilligers worden getraind in het herkennen van (verschillende vormen van) eenzaamheid en om hiermee om te gaan.En anderzijds de gedachte dat je je op een hellend vlak begeeft en dat met ruimere wetgeving het aantal euthanasiegevallen toeneemt. In beide gevallen gaat het om het aanpakken van traditioneel - christelijk - taboe.Het taboe op scheiden, het sterk verinnerlijkte idee dat je doorgaat met het huwelijk, dat je er het beste van maakt.En het taboe op euthanasie, het sterk verinnerlijkte idee dat het uitgangspunt moet zijn dat je doorgaat met leven.We zijn heel erg geneigd te denken dat taboes slecht zijn, dat we er zo snel mogelijk mee moeten breken. Ik denk dat de juiste taboes juist ook bescherming bieden.

Leave a Reply